5. ledna 2010

Lekce ze Scaly: Jak se vyvarovat NullPointerException

Jak se v jazyce Scala brání NullPointerException? V hojné míře se používá třída Option, která zajistí, že nemusí metoda vracet null, ale vrací existující instanci. Jak to celé funguje si ukážeme v Javě:

public abstract class Option<T> {
 public abstract T get();
 public abstract boolean isNone();
 public abstract boolean isSome();
}

Pokud potřebujeme aby nějaká metoda vracela něco a nebo null, použijeme třídu Option. Díky ní metoda vrátí existující instanci, ze které jednoduše zjistíme, zda návratová hodnota má být null (isNone() vrací true) a nebo je to nějaká smyslu plná hodnota (isSome() vrací true) a pak se k této hodnotě dostaneme pomocí metody get().

Teď už to chce jenom nějaký rozumný příklad. Vezněme si např. Map a její metodu get:

V get(T key);
Ta v případě, že klíč v mapě neexistuje vrací null. Takže typicky píšeme něco jako:

String value = map.get(key);
if (value != null) {
 System.out.println(value);
} else {
 System.out.println("Nic");
}

A jak by tedy měla metoda get objektu Map vypadat kdybychom byli ve Scale:

Option<V> get(T key);
A nyní jak by vypadal náš kód pro čtení z mapy:

Option<String> value = map.get(key);
if (value.isSome()) {
 System.out.println(value.get());
} else {
 System.out.println("Nic");
}

A zbavili jsme se ošklivého porovnání na null, což jsme chtěli. Navíc pokud metoda vrací Option a ne přímo hodnotu je podstatně větší pravděpodobnost, že nezapomeneme otestovat zda Option něco obsahuje. Pokud metoda vrací přímo hodnotu nebo null, pak hrozí, že hodnotu rovnu použijeme a neotestujeme ji na null.

A nyní přistupme k implementaci:

public class None<T> extends Option<T> {

 public T get() {
  throw new UnsupportedOperationException("The None had no value");
 }

 public boolean isNone() {
  return true;
 }

 public boolean isSome() {
  return false;
 }

 public boolean equals(Object obj) {
  return ((obj == this) || (obj instanceof None));
 }

 public int hashCode() {
  return 1;
 }

}

public class Some<T> extends Option<T> {
 protected T value;
 
 public Some(T value) {
  super();
  this.value = value;
 }

 public T get() {
  return value;
 }

 public boolean isNone() {
  return false;
 }

 public boolean isSome() {
  return true;
 }

 public boolean equals(Object obj) {
  if (obj == this) return true;
  if (obj instanceof Some) {
   Some other = (Some) obj;
   return value.equals(other.value);
  }
  return false;
 }

 public int hashCode() {
  return value.hashCode();
 }
 
}

A jak to celé funguje ve Scale? Díky pattern matchingu a type inference ještě elegantněji:

val value = map.get(key) 
value match {
 case None => print "Nic"
 case Some(x) => print x
}